به گزارش «نود اقتصادی» یکی از دلایل اصلی ناترازی انرژی در ایران، ارزان‌فروشی انرژی است. این موضوع موجب زیان‌دهی همه شرکت‌های دولتی فعال در حوزه انرژی و آب شده است.

یک نمونه جالب از ارزان‌فروشی انرژی و آب را که در صورت مالی همه شرکت‌ها، بانکها و بیمه‌ها نیز قابل مشاهده است، در صورت مالی شرکت فرابورس بررسی کرده‌ایم. 

طبق این اطلاعات، هزینه آب، برق و گاز شرکت فرابورس طی ۶ ماهه نخست امسال درحالی ۳۶۵ میلیون تومان بوده که هزینه تلفن و اینترنت شرکت ۳۹۶ میلیون تومان، حق جلسات مدیران ۴۸۷ میلیون تومان، حق ماموریت شرکت ۶۱۲ میلیون تومان، لوازم مصرفی شرکت ۶۳۸ میلیون تومان، پاداش هیات مدیره ۷۰۰ میلیون تومان، پشتیبانی نرم‌افزارها ۱ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان و هزینه پذیرایی و آبدارخانه ۲ میلیارد و ۹۷۳ میلیون تومان بوده است.