به گزارش «نود اقتصادی»، بررسی وضعیت تولید ۴ شرکت بزرگ تولیدکننده روغن‌موتور کشور نشان می‌دهد باوجود اینکه قیمت فروش محصولات این شرکت‌ها طی ۹ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی داشته اما در ۴ شرکت اصلی تولیدکننده روغن‌موتور، تولید برخی از محصولات بین ۵ تا ۳۰ درصد کاهش داشته است.

در بین ۴ شرکت ایرانول، نفت‌سپاهان، بهران و نفت‌پارس، بدترین وضعیت تولید مربوط به شرکت نفت‌سپاهان است. در این شرکت گرچه مجموع تولید برای فروش داخلی نسبت به ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ کاهش ۶/۶ درصدی داشته اما در برخی محصولات تولید بین ۲۰ تا ۵۰ درصد کاهش داشته است. 

در شرکت نفت‌پارس نیز گرچه مجموع تولید کاهش برای فروش داخلی کاهش ۲ درصدی داشته اما تولید اسلاک واکس ۲۰ درصد و روغن دنده ۱۳ درصد و روغن پایه ۵ درصد کاهش داشته است. 

در شرکت ایرانول گرچه مجموع تولید داخل کاهش ۱/۲ درصدی داشته اما تولید اسلاک واکس این شرکت ۲۵ درصد، ضدیخ ۱۴/۴ درصد و سایر محصولات ۸/۶ درصد کاهش داشته است. در شرکت بهران نیز عمده کاهش مربوط به تولید ضدیخ بوده است. 

قابل ذکر است تنها بهانه‌ای که شرکت‌ها برای کاهش تولید می‌توانند داشته باشند احتمالا موضوع قیمت‌هاست اما بررسی آمارهای ماهانه این شرکت‌ها نشان می‌دهد نرخ فروش آنها امسال به‌طور میانگین بین ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش داشته است.

خبرنگار: بهزاد آقالو