به گزارش «نود اقتصادی» طبق محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس از آمارهای سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌وساز کشور، طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ ارزش واقعی سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌وساز (به قیمت ثابت ۱۳۹۵) با کاهش ۴۱/۴ درصدی از ۲۵۶ هزار میلیارد در سال ۱۳۹۰ به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است.