به گزارش «نود اقتصادی» درحالی‌که بانک آینده با تسهیلات‌دهی سنگین به ایران‌مال، ناترازی چشمگیری در نظام بانکی کشور ایجاد کرده؛ اما اقدامات این بانک فقط در ایران‌مال خلاصه نمی‌شود؛ چراکه اخیرا کارشناسان رسمی دادگستری قیمت هتل درحال ساخت روتانای بانک آینده را ۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده‌اند. البته هنوز ۳ درصد از این پروژه تکمیل نشده و پیشرفت فیزیکی پروژه تاکنون ۹۷ درصد بوده است.

قابل ذکر است بانک آینده هزینه ساخت این هتل ۷۷ هزار مترمربعی را گرچه اعلام نکرده اما براساس آنچه در متن گزارش کارشناسان دادگستری آمده، اغلب تاسیسات و تجهیزات این هتل که شامل بخش اقامتی و تجاری است، از کشورهای مختلف همچون اسپانیا، ایتالیا، آلمان و انگلیس وارد شده است.