«نود اقتصادی»-دکتر محمد کهندل، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی: برخی از دشمنان دیرینه انقلاب اسلامی این روزها به دلیل وقوع اغتشاشات و آشوبهای خیابانی در خارج از کشور ذوق زده شده و فکر می‌کنند عملیاتی کردن آنچه برنامه‌ریزی کرده‌اند، توفان بپا کرده و انقلاب دیگری ورق زده‌اند! بدتر از این برداشت احمقانه و ابلهانه گروهی در داخل اجرای بسیار ناقص این نسخه سخیف را اعتراض مردم معرفی می‌کنند! گویی نه معنی انقلاب را می‌دانند و نه معنی اعتراض را.

در شعار "زن، زندگی، آزادی" زن در زندگی به آزادی ختم نمی‌شود. زن و زندگی به اسارت و زنجیر رنگین فرهنگ غرب درمی‌آید. آزادی سفارشی و وارداتی، آزادی نیست. واژه آزادی و شعار آن بدون ذکر شعار استقلال آزادی نیست. زاد و زایش آزادی از وجود استقلال محقق می‌شود. ایران اسلامی با مقاومت زاید الوصف از استقلال خود دفاع کرده و آنرا حفظ کرده است. به همین دلیل حافظ آزادی بوده است. وجود خلاقیت‌های فردی و اجتماعی و قدرت نمایی ایران بزرگ در مقابل زیادی خواهی‌های ابرقدرت‌های رو به افول، شکست تحریم اقتصادی، فعالیت‌های منطقه‌ای و جهانی و دستاوردهای خیره کننده علمی و صنایع با تکنولوژی بالا همه محصول استقلال و آزادی است که در درون ماهیت ایران اسلامی نهفته است. شعار "زن، زندگی، آزادی" در مقابل شعار "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" یک جمله سخیف خنده‌دار و از منظری دیگر اشک‌آور و غم انگیز است.


واقعیت این است که غائله اغتشاشات راهبرد دیگری برای مقابله با ایران قدرتمند است. دشمنان با تحریم اقتصادی، حتی تحریم غذا و دارو، منتظر به زانو درآمدن اقتصاد کشور و ملت امام حسینی ایران اسلامی بود، اما وزیر امور خارجه دولت ورشکسته، بی ثبات و چند روزه پادشاهی انگلستان سخن از قدرت غیر قابل مهار بودن ایران اسلامی و چاره اندیشی برای خودشان از ظهور این قدرت بزرگ می‌زند. اگر چه آنها با فشار حداکثری دنبال بالا رفتن دست مردم ایران و اقتصاد کشور بودند، اما اینگونه اظهار نظرهای مکرر از جمله اظهار نظرهای مقامات مقامات آمریکایی و اروپایی مبنی بر شکست فشار حداکثری علیه ایران به معنی تفهیم شکست فشار حداکثری تحریم اقتصادی با سلاح مقاومت ملت مقتدر ایران به قدرت یک جانبه گرای غرب است. ایران اسلامی در مصاف با بد اخلاقی‌ها و دشمن ورزیهای آمریکا و اروپا نه تنها از دالان تاریک تحریمهای اقتصادی بیرون آمده است بلکه به دستاوردهای پیشرفت و توسعه بالایی نیز نایل شده است.


برای سنجش دستاوردهای هر نظامی از جمله جمهوری اسلامی ایران دو شاخص رشد و توسعه وجود دارد. قاعدتا شاخص رشد نتیجه شاخص‌های توسعه و پیشرفت است. رشد بدون توسعه مستمر نیست. رشد بدون استقلال و آزادی نقاشی و بزک کردن خیابانها و عین توسعه نیافتگی، وابستگی و استحمار است. توسعه و پیشرفت تحول مبانی فرهنگی، اجتماعی، علمی و تکنیکی یک جامعه برای افزایش ظرفیتها و پرورش قابلیت‌های انسان‌ها در حوزه فردی و جامعه جهت حصول اهداف بر شمرده نظام حاکم بر هر جامعه است.

ایران اسلامی با تحقق انقلاب اسلامی با عملیاتی کردن شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی با راهبرد عدل و عقل در مسیر رشد و پیشرفت قرار گرفت. اگر چه تحریم‌های اقتصادی باعث ایجاد سرعت بیشتر در تغییر مبانی علمی و تکنیکی شد. اما فقدان و حذف بازارهای دیگر کشورها برای اقتصاد ایران به دلایل مختلف از جمله؛ تحریمهای اقتصادی، انتظار حذف تحریمها و تحریمهای داخلی باعث شد تا حدودی رابطه پیشرفت و توسعه با محصول خود یعنی رشد منقطع و کشور از بهره‌مندی نتایج کامل این پیشرفت محروم گردد، اما واقعیت این است که افزایش ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی، علمی و تکنیکی و پرورش قابلیتهای انسانی در حوزه‌های فردی و اجتماعی در ایران به صورتی محقق شده است که خواب را از دشمنان و رقبا گرفته است.

آنها نگران محصول این پیشرفت و توسعه یعنی تحقق رشد هستند. با افزایش سطح همکاریهای منطقه‌ای و عملیاتی کردن راهبرد افزایش همکاری با شرکای تجاری و ایجاد بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، حذف اقتدارگرایی حزبی و دستگاههای دولتی، افزایش مشارکت مردمی و بهبود محیط کسب و کار، توجه به موضوع جمعیت و نیازهای اساسی آنها مثل مسکن، افزایش سرمایه‌گذاری، روانسازی فرآیند تامین مالی، ایجاد اشتغال و محدود کردن بازار دارائیها، بهره‌مندی صحیح و کارآمد از منطق آزاد اقتصادی و جزایر کشور، جایگزین کردن بودجه اعتباری به تعاونیها و بخش خصوصی به جای بودجه تخصصی، فعال بودن قوه قضایه و مقننه برای ریل گذاری موارد فوق و نظارت موثر بر تحقق آنها و در یک کلام تلاش برای افزایش بهره‌وری کار و سرمایه باعث ایجاد رابطه بهینه پیشرفت و توسعه با رشد خواهد شد. آنچه غرب را آشفته کرده است این است که شاهد تحقق این موارد است. بنابر این دولت و ملت برای عملیاتی کردن این موارد استوار خواهند بود و روند پیشرفت و توسعه کشور تسلیم برنامه‌های بدخواهان و دشمنان نخواهند شد.