به گزارش «نود اقتصادی»، محمد علیپور با تاکید بر ضرورت حذف بروکراسی اداری در بخش بانک‌ها به ویژه در حوزه ارایه تسهیلات، گفت: زمان بر بودن فرآیند ارایه تسهیلات نارضایتی های عدیده ای را رقم زده از این رو لازم است در این حوزه تدابیری برای کاهش زمان ارایه تسهیلات در نظر گرفته شود.

نماینده مردم ماکو و چالدران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی برای ادامه فعالیت خود نیازمند دریافت تسهیلات بانکی هستند، افزود: سخت بودن و زمان بر بودن دریافت تسهیلات گاهی منجر به بی انگیزگی مردم و تولیدکنندگان شده از این رو لازم است روش‌های مناسبی برای تزریق منابع به تولید صورت بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه ارایه تسهیلات بانکی به صورت آنلاین می‌تواند ضمن کاهش هزینه ها از اتلاف منابع و زمان نیز جلوگیری کند، تصریح کرد: با ارایه تسهیلات به صورت آنلاین جلوی بسیاری تخلفات در حوزه پولی و بانکی نیز گرفته خواهد شد زیرا شفافیت با آنلاین شدن خدمات بیشتر خواهد شد.

این نماینده مردم در مجبس یازدهم با بیان اینکه آنلاین شدن امور بانکی و مالی موضوعی است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته رخ داده است، گفت: باید برای رسیدن به سطحی از توسعه در شبکه بانکی با استانداردهای روز دنیا در این حوزه به ویژه در بخش بانکداری الکترونیک همراه شویم.

علیپور ادامه داد: مجلس آماده همکاری با دولت در حوزه ارتقا وضعیت بانکداری در کشور بوده و در این رابطه هر قانونی لازم باشد مصوب خواهد کرد.