به گزارش «نود اقتصادی» اخیرا مجید سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفته است ثابت ماندن تعرفه خدمات شرکت مخابرات ایران موجب شده در سال مالی ۱۴۰۰ زیان مخابرات از ۲ هزار میلیارد تومان عبور کند. اما نگاهی به صورت مالی مخابرات نشان می‌دهد در سال مالی ۱۴۰۰ سود خالص گروه (سود تلفیقی) مخابرات ۲ هزار و ۷۸۳ میلیارد تومان بوده که نسبت به سود سال مالی ۱۳۹۹ حدود ۵۰۹ میلیارد تومان کم شده است.

اما نگاهی به سود و زیان شرکت نیز نشان می‌دهد سود خالص مخابرات در سال مالی ۱۴۰۰ نزدیک به ۳۴ میلیارد تومان بوده که نسبت به سود ۱۷۲۸ میلیارد تومانی سال ۱۳۹۹ کاهش ۱۶۹۴ میلیارد تومانی داشته است.

قابل ذکر است گرچه مدیرعامل شرکت مخابرات صرفا ثابت ماندن تعرفه خدمات این شرکت را عامل کاهش سود شرکت معرفی کرده؛ اما نگاهی به صورت مالی این گروه نشان می‌دهد هزینه‌های گروه نیز بسیار چشمگیر است. برای مثال؛ شرکت مخابرات در سال گذشته نزدیک به ۷۰۰ میلیارد تومان بابت آگهی تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی هزینه کرده که بخش عمده تبلیغات تلویزیونی و محیطی شده است. مشخص نیست چرا باید مخابرات که در یک فضای نسبتا انحصاری فعالیت می‌کند، ۷۰۰ میلیارد تومان صرف تبلیغات کند! براین اساس اگر سایر هزینه‌های این شرکت نیز بررسی شود، شاید دلایل بیشتری برای زیان‌دهی بتوان ردیف کرد.

خبرنگار: مرصاد نظیری