به گزارش «نود اقتصادی»  بیمه سامان در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ بالغ بر یک هزار و ۶۶۹ میلیارد ریال سود ساخته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی ۳۴ درصدی را نشان می‌دهد. این شرکت در پایان سال مالی ۱۴۰۰ بالغ بر ۲ هزار و ۷۲۹ میلیارد و ۹۷۲ میلیون ریال سود شناسایی کرده بود.

درآمد حق بیمه ناخالص بیمه سامان در نیمه نخست ۱۴۰۱، با رشدی ۵۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم ۱۱ هزار و ۴۸۸ میلیارد و ۷۱۱ میلیون ریال و حق بیمه خالص هم با رشدی ۵۸ درصدی به ۹ هزار و ۷۰۲ میلیارد و ۵۸۲ میلیون ریال رسید به این ترتیب شرکت یادشده بیش از ۸۴.۵ درصد حق بیمه تولیدی را نزد خود نگه داشت.  

درآمد سرمایه‌گذاری " بساما" از محل منابع بیمه‌ای هم با رشدی ۸۲ درصدی و سایر درآمدهای بیمه‌ای نیز با رشد ۳۱ درصدی طی نیمه اول ۱۴۰۱  در مقایسه با مدت مشابه سال قبل همراه شد .

روند رو به رشد سودآوری

از سوی دیگر خالص خسارت و مزایای پرداختی بیمه سامان در نیمه نخست سال جاری با رشد ۷۵ درصدی به ۷ هزار و ۸۰ میلیارد و ۱۸۹ میلیون ریال رسید . البته این شرکت در مدت مذکور، سود عملیاتی یک هزار و ۵۸۲ میلیارد و ۸۸۶ میلیون ریالی را ثبت کرده که رشدی ۲۹ درصدی را نسبت به نیمه نخست سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد.

" بساما"  با سرمایه ۵ هزار میلیارد ریالی در ۶ ماه نخست سال جاری  به ازای هر سهم ۳۳۴ ریال سود شناسایی کرده که بیانگر رشد ۳۴ درصدی سود هر سهم نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

پیشتازی بیمه های زندگی

یکی از مهمترین متغیرهای ترسیم‌کننده استحکام سبد بیمه‌گری بیمه سامان به ترکیب پرتفوی این شرکت طی ۶ ماه نخست ۱۴۰۱ برمی‌گردد به نحوی که از کل حق بیمه صادره شرکت، ۴۰.۹ درصد سهم بیمه‌های زندگی است. بیمه سامان در پایان سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۱ هزار و ۴۸۸ میلیارد و ۷۱۱ میلیون ریال حق بیمه تولید کرده و مصمم است امسال تولید حق بیمه صادره را به بیش از ۲۳ هزار و ۸۱۲ میلیارد و ۷۲۴ میلیون ریال برساند.