به گزارش «نود اقتصادی»، دکتر عبدالمجید شیخی، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: معلوم نیست پنج اقتصاددانی که نامه نوشتند کدام تحولات اجتماعی و فرهنگی را می‌بینند و چرا تحولات اقتصادی دولت‌های سازندگی، اصلاحات و تدبیر و امید که اقتصاد را متوقف و رشد اقتصادی را منفی کرده‌اند را نمی‌بینند.

وی بیان کرد: این افراد در دولت هایی که اقتصاد را با توافق دروغین برجام گره زده و شرطی کرده بودند، حضور داشته‌اند و مصداق نوشدارو بعد از مرگ سهراب هستند و الان ضرورت دیدن توامان تحولات اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی را فهمیده‌اند؟ این افراد در بیان اینکه چقدر در وضع موجود سهیم هستند، دچار لکنت زبان شده و به دنبال مقصر می‌گردند.

این اقتصاددان افزود: پاسخ مشخص است؛ این ۵ نفر خود را به تجاهل زده و بدون توجه به شاخص های اقتصاد ملی، تحولات اقتصادی کشور را ندیده و چون خودشان به بن بست رسیده بودند، فکر می کنند که مملکت به بن بست رسیده است.

شیخی گفت: آقایان با استناد به آمار از تحولات در کمّ و کیف جمعیت تحصیل کرده و بخصوص زنان اشاره می کنند؛ ولی از خود نمی پرسند که این ارقام خود نشان از تحوّل در وضعیت همه آحاد جامعه دارد. این ۵ اقتصاددان به دنبال تسری بن بست فکری خود به کل جامعه هستند تا بتوانند بازهم در نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور رخنه کنند.