به گزارش «نود اقتصادی»، دکتر یاور دشتبانی، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: عضویت در سازمان‌هایی مثل شانگهای منجر به کمرنگ شدن اثر تحریم از طریق افزایش صادرات می شود و همچنین می تواند تولید برخی بخش‌ها مانند محصولات کشاورزی و مصالح ساختمانی را افزایش دهد. البته این امر زمانی به بهترین شکل صورت می‌گیرد که اتاق‌های بازرگانی نیز در این عرصه حضور و فعالیت گسترده داشته باشند.