به گزارش «نود اقتصادی»، فریدون برکشلی، رئیس گروه مطالعات انرژی وین اظهار داشت: مدیریت مصرف انرژی در اروپا قابل مقایسه با ایران نیست. در اروپا هر ۳ سال فردی به واحدهای مسکونی سر می‌زند و لوازم برقی پرمصرف را کنترل می‌کند؛ تلویزیون، یخچال، ماشین لباسشویی و... کنترل می‌شوند تا از نظر مصرف انرژی استاندارد باشند. اگر مطابق استاندارد نباشند، خانواده مذکور را جریمه می‌کنند. در ایران اصلا چنین رفتارهایی رخ نمیدهد. لذا در ایران  ظرفیت مدیریت انرژی بطور فراوان وجود دارد.