به گزارش «نود اقتصادی» چهار شرکت بزرگ تولیدکننده روغن که بیش از ۸۰ درصد بازار را در دست دارند، در اقدامی مشکوک و هماهنگ، امسال تولید و فروش روغن و روانکارها را کم کرده‌اند.

طی ۵ماهه نخست امسال در شرک نفت‌پارس که یکی تولیدکنندگان بزرگ بازار است، تولید روغن پایه ۱/۴ درصد کم شده، تولید روغن موتور بنزینی ۱۳/۵ درصد و مجموع تولید شرکت نیز کاهش ۴/۲ درصدی داشته است.