به گزارش «نود اقتصادی»، اوایل هفته جاری مراحل ساخت چند پروژه بیمارستانی در مناطق جنوب شرقی وغربی استان تهران مورد بازدید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت. 

بر اساس این گزارش، پروژه ها ی بیمارستانی 400 تختخوابی اسلامشهر ،200 تختخوابی شهید مفتح ورامین و 129 تختخوابی زعیم پاکدشت از جمله مواردی بودند که مجید احمری مدیر عامل شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی ، درمانی ایران از پیشرفت ساخت و پیش بینی زمان بهره برداری پروژه های مذکور، گزارش مبسوطی به بهرام عین الهی وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ارائه داشت . 

 

به کار گیری بهترین پزشکان و تسریع روند ساخت  

 

 وزیر بهداشت در بازدید از بیمارستان 400 تختخوابی اسلامشهر خبر از به کارگیری بهترین پزشکان و متخصصان بعد از افتتاح این مجتمع بیمارستانی داد وگفت: روند ساخت پروژه بیمارستانی 200تختخوابی شهید مفتح ورامین از ابتدای فروردین 1401 تسریع شده است . همچنین تسریع روند ساخت و تکمیل تجهیزات پروژه 129 تختخوابی زعیم پاکدشت مورد تاکید وزیر بهداشت قرار گرفت . 

 

عزم دولت سیزدهم در تکمیل پروژه های نیمه تمام   

 

این گزارش می افزاید : ساخت پروژه بیمارستانی 400 تختخوابی اسلامشهردر زیر بنایی بالغ بر 35 هزار مترمربع در سال 1387 آغاز و پیش بینی شده که در سال 1403 پایان یابد . مجتمع بیمارستانی 200 تختخوابی شهید مفتح ورامین هم در زیر بنایی حدود 16 هزار متر مربع درسال 1391 ساخت آن آغاز شده و سال 1405 پیش بینی پایان پروژه است . در این روند،اگرچه ساخت پروژه بیمارستانی 129 تختخوابی زعیم پاکدشت در زیر بنایی بالغ بر 13 هزار متر مربع سال 1390 آغاز شده ، اما زمان تکمیل آن سال 1403 خواهد بود .  

با بهره برداری از پروژه های بیمارستانی مذکور، علاوه بر افزایش بهره مندی ساکنان مناطق جنوبی پایتخت از خدمات پزشکی و درما نی، گامی دیگر در تکمیل پروژه های نیمه تمام بهداشت و درمان . توسط دولت سیزدهم برداشته خواهد شد .