اخبار شرکتها-به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، مشخصات کارت هواداری دو آتیشه به این صورت است که نشان بانک گردشگری در نسخه اصیل کارت هوادار دوآتیشه در قسمت بالا سمت راست از دو رنگ فیروزه ای (دایره کوچک) و قرمز (خطوط شکسته) تشکیل شده است.

کارت هایی که در شعب بانک گردشگری صادر می شود، مبتنی بر درخواست صاحب حساب و با شماره کارت و شماره شبا صادر می گردد و در طرح اولیه کارت خام اصلی، عبارت " شماره شبا" و "تاریخ انقضاء" وجود ندارد.

همچنین مغناطیس در ظهر(پشت) کارت های اصیل، مشکی و فاقد هولوگرام است ضمن اینکه یک نشان واضح شتاب در سمت چپ روی کارت وجود دارد.

مشخصات کارت هواداری " همراه " نیز شامل کارت قرمز رنگ دارای نشان بانک گردشگری در سمت راست با رنگ طلایی است. نوار مغناطیس مشکلی رنگ در پشت کارت و نشان واضح شتاب در روی کارت سمت چپ وجود دارد.

کارت هواداری " حامی " نیز نقره ای رنگ است و نشان بانک گردشگری در نسخه اصیل کارت هوادار "حامی" قرمز رنگ است که در بالای کارت سمت راست قرار دارد. در سمت چپ کارت هم عبارت " هوادار حامی " درج شده است. همچنین مغناطیس در ظهر(پشت) کارت های اصیل، مشکی و فاقد هولوگرام است.

این گزارش حاکیست: در ظهر (پشت) کارت های هواداری ( هر سه رده )، شماره مخصوصی نیز درج (حک ) شده است.