اخبار شرکتها-به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی ،درمانی کشور همزمان با ایام  گرامیداشت هفته دولت ، بیمارستان ۲۷۳ تختخوابی رازی قائمشهر در زیر بنایی بالغ بر ۲۴.۱۶۷ متر مربع تحویل موقت به دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران  شد.

بر اساس این گزارش، کمسیون تحویل موقت ، با حضور نمابندگان منابع فیزیکی وزارت بهداشت ، شرکت مادر تخصصی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، پیمانکار و مشاور پروژه مذکور تشکیل شد  و از کلیه طبقات این مجتمع بیمارستانی بازدید کردند.

حاضران در کمیسیون تحویل موقت ، وضعیت حاضر  این پروژه را بر اساس شاخص‌های استاندارد ساخت مجتمع های بیمارستانی مد نظر قراردادند.  
براین اساس با رفع مسائل مد نظر کمیسیون تحویل موقت ، بیمارستان ۲۷۳ تختخوابی قائمشهر  رازی در مرحله افتتاح و بهره برداری قرار می گیرد.

گفتنی است، دستگاه اجرایی بیمارستان ۲۷۳ تختخوابی قائمشهر، شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی ،درمانی  ایران است.

همچنین شرکت توسعه ابنیه فنی،
به عنوان پیمانکار و شرکت مشاور شورا ،مسولیت طراحی و نظارت بر این پروژه بیمارستانی را بر عهده داشتند.