به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای مرکز آمار ترکیه، مجموع درآمد این کشور از گردشگری خارجی طی ۲۰ سال اخیر به رقم عجیب ۶۳۳ میلیارد دلار رسیده است.

طبق این آمارها، درآمد سالانه گردشگری ترکیه در سال ۲۰۰۳ حدود ۱۶/۳ میلیارد دلار بوده که این میزان با جهش عجیبی تا قبل از کرونا به حدود ۵۲ میلیارد دلار تا سال ۲۰۱۹ رسیده است. 

با شیوع کرونا و تدابیر شدید ترکیه در خصوص پروتکل‌های بهداشتی، درآمد این کشور از گردشگری خارجی طی سال‌ ۲۰۲۰ به ۱۵/۸ میلیارد دلار رسیده که این میزان بار دیگر با جهش ۸۶ درصدی در سال گذشته میلادی به ۲۹/۴ میلیارد دلار رسیده است. 

آمارهای مرکز آمار ترکیه نشان می‌دهد در ۶ماهه نخست سال ۲۰۲۲ درآمد این کشور از گردشگران خارجی به ۱۸/۴ میلیارد دلار رسیده که پس از ۶ماهه نخست سال ۲۰۱۹ رکورد ۲۰ سال اخیر را شکسته است. همچنین امسال درآمد ترکیه از ورود گردشگران خارجی نسبت به ۶ماهه نخست سال ۲۰۲۱ رشد ۱۷۴ درصدی داشته است.