به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای گمرک، در ۴ماهه نخست امسال ۲۶ هزار و ۷۹۸ تن رب گوجه فرنگی به کشورهای مختلف صادر شده که این مقدار نسبت به صادرات ۵۵ هزار تنی ۴ماهه نخست سال ۱۴۰۰ کاهش ۵۱ درصدی را نشان می‌دهد.

قابل ذکر است در ۴ماهه نخست سال ۱۳۹۹ نیز مقدار صادرات رب گوجه فرنگی بیش از ۵۵ هزار تن و در ۴ماهه نخست سال ۱۳۹۸ این مقدار ۲۹ هزار تن بوده است.