به گزارش «نود اقتصادی» براساس داده‌هایی که در صورت مالی شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو درج شده، تولیدات گروه هپکو در سال ۱۳۹۱ تعداد ۵۳۳ دستگاه ماشین‌آلات سنگین بوده که این تعداد با سقوط ۹۰ درصدی تا سال ۱۳۹۹ به ۵۱ دستگاه رسیده است. در سال ۱۴۰۰ این تعداد با رشد ۱۲۰ درصدی به ۱۱۳ دستگاه رسیده که هنوز ۷۹ درصد کمتر از سال ۱۳۹۱ است.