اخبار شرکتها-پس از تاکید داود قاسم‌پور سرپرست مدیر عامل شرکت بیمه ملت، و دستور معاون فنی مبنی بر رسیدگی فوری به خسارت‌های وارده ناشی از سیل‌های اخیر بیمه گزاران شرکت بیمه ملت و پس از اخذ گزارش‌های میدانی و شناسایی نقاطی که بیشترین آسیب‌ها را داشته‌اند، تیم ارزیابی خسارت بیمه های اتومبیل در محل شهرستان طالقان حصور یافت.

 

بیشترین آسیب‌های وارده به خودروهای بیمه‌گزاران در یکی از روستاهای این شهرستان به وقوع پیوسته بود که تیم اعزامی شرکت بیمه ملت ضمن بررسی میدانی و استعلام اخذ شده از دهیاری و شورای روستا تعداد ۴ فقره بیمه نامه بدنه متعلق به خودروهای بیمه گزاران بیمه ملت شناسایی و سه خودرو موجود در محل حادثه، بازدید ، ارزیابی خسارت ، ثبت و پرداخت خسارت انجام شد.