به گزارش «نود اقتصادی» بازار انحصاری ساخت تراکتورهای کشاورزی موجب شده کشاورزان سال‌ها در صف تراکتور بمانند. 

براساس آمارهای وزارت جهادکشاورزی از ۴ میلیون بهره‌بردار بخش کشاورزی کشور تعداد ۳ میلیون و ۳۵۹ هزار نفر زمین‌دار (زمین کشاورزی) هستند این درحالی است که تولید سالانه تراکتور کشور بین ۲۰ تا ۲۲ هزار دستگاه است که نزدیک به ۱۰۰ درصد آن را نیز یک شرکت تولید می‌کند.

قابل ذکر است بررسی گزارش تولید ماهانه شرکت تراکتورسازی ایران نشان می‌دهد کل تولید این شرکت در سال ۱۴۰۰ تعداد ۲۰ هزار و ۵۱۲ دستگاه بوده که نسبت به تولید ۲۲ هزار و ۹۷ دستگاه در سال ۱۳۹۹ کاهش ۱۵۸۵ دستگاهی در سال گذشته داشته است.