به گزارش «نود اقتصادی»، روح الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: در صنعت خودرو، قطعه سازی دومین رکن مهم صنعت به شمار می‌آید، کیفیت خودرو اگر امروز مشکل دارد عمدتا در قطعه سازیست که البته دامن خودروساز را هم می‌گیرد.

وی بیان کرد: خودروساز و قطعه ساز اعضای یک خانواده هستند، اما رابطه درستی با یکدیگر ندارند یعنی رابطه قراردادی، رابطه حقوقی و مالی قطعه سازان و خودروسازان درست نیست.

ایزدخواه افزود: این انتقاد به وزارت صمت وجود دارد که فقط نباید به خودروساز توجه کرد، در حالی که خودروسازی زنجیره‌ای است که قطعه سازی، خدمات پس از فروش، نشان‌های تجاری و تحقیق و توسعه دارد که همه این موارد، صنعت خودروسازی را شکل می‌دهند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: وزرای صنعت اغلب با فشار رانتی از دو خودروساز حمایت می‌کنند در حالی که باید رابطه صنعت خودرو از جمله با قطعه سازی را تنظیم کنند.