به گزارش «نود اقتصادی»، "متأسفانه روز سه‌شنبه 11 مردادماه 1401 خبری با عنوان«پاداش 18 میلیارد تومانی فولاد مبارکه اصفهان به اعضای هیأت‌مدیره»، در آن رسانه منتشر شد که منجر به تشویش اذهان عمومی و نگرانی ذینفعان این شرکت گردید که در این راستا موارد ذیل توضیح داده می‌شود:

1- مبلغ ۱۸ میلیارد تومان پاداش هیات‌مدیره مربوط به حدود ۱۳۰ شرکت از زیرمجموعه‌های فولاد مبارکه است که در وجه اشخاص حقوقی(و نه حقیقی) شرکت‌های مذکور پرداخت گردیده است(موضوع یادداشت شماره 7 صورت‌های مالی حسابرسی‌شده گروه فولاد مبارکه)

2- مبلغ پاداش هیأت‌مدیره شرکت اصلی(که یکی از 130 شرکت فوق است)، طبق مصوبه مجمع، مبلغ 700 میلیون تومان بوده و نه 7 میلیارد تومان. این 700 میلیون تومان نیز مربوط به اشخاص حقوقی هیأت‌مدیره بوده و به هیچ وجه به حساب اشخاص حقیقی واریز نشده و به حساب‌های حقوقی واریز شده است."