اخبار شرکتها-محمدحسین حسین زاده با بیان اینکه در سال گذشته حدود170میلیاردتومان وام قرض الحسنه در قالب دو هزار و 992فقره پرداخت شده است، گفت: در سال 99نیز دوهزارو 440مددجو مبلغی حدود 119میلیارد وام از بانک قرض الحسنه رسالت دریافت کرده اند. 

وی با تاکید بر اینکه با همکاری بانک قرض الحسنه رسالت و معاونت اشتغال کمیته امداد امام خمینی (ره) انحراف بودجه درمسیری غیراز اشتغالزایی به صفر رسیده است، افزود: این دو مجموعه از سال 98 و در قالب الگوی تعالی اجتماعی رسالت وام های پرداختی را در مسیر ایجاد اشتغال خرد و خانگی به کار گرفته اند.