به گزارش «نود اقتصادی» شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان از زیرمجموعه‌های گروه سایپا درحالی عنوان یک شرکت سرمایه‌گذاری را با خود به یدک می‌کشد، طی سال گذشته تنها ۶۳ میلیون تومان درآمد داشته که شامل ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان سود سپرده و سهام و ۵/۶ میلیون تومان از سایر درآمدهای غیرعلمیاتی بوده است. 

در همین رابطه بخوانید:

زیرمجموعه سایپا باز هم گران کرد

خرید ۵۰ واحد مسکونی از سوی شرکت زیرمجموعه سایپا!

هزینه تبلیغاتی شرکت سایپا به‌اندازه حقوق ۲۰ هزار کارگر

زمین ۱۰ هزار میلیارد تومانی گروه سایپا با ۱ میلیون مترمربع مساحت 

 

این شرکت طی سال گذشته درحالی ۶۳ میلیون تومان درآمد داشته که برای حسابرسی صورت مالی و حق حضور هیئت‌مدیره پرداخت کرده است. به عبارتی سود خالص این شرکت سرمایه‌گذاری طی سال گذشته تنها ۲/۶ میلیون تومان بوده است.