به گزارش «نود اقتصادی»، انجام دو پرواز از فرودگاه امام به فرودگاه‌ جده و سه پرواز از فرودگاه زاهدان به جده، مجموع پروازهای آخرین روز اعزام زائران به سرزمین وحی است 

زاهدان - فرودگاه بین المللی شهدای زاهدان

پرواز شماره ۱۵۹۰- فرودگاه زاهدان- جده ساعت پرواز ۴:۴۰ دقیقه بامداد و پرواز شماره ۱۵۹۴- فرودگاه زاهدان - جده ساعت پرواز ۶:۵۵ دقیقه بامداد  که انجام شده و پرواز شماره ۱۵۸۴- فرودگاه زاهدان - جده ساعت پرواز ۱۹:۵۵ دقیقه انجام خواهد شد.

تهران - فرودگاه  امام خمینی

پرواز شماره ۱۵۸۲- فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) - جده ساعت پرواز ۱۰:۴۵ دقیقه و پرواز شماره ۱۵۹۶- فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) - جده ساعت پرواز ۱۸:۲۵ دقیقه انجام می شود.

امروز آخرین روز از انجام عملیات رفت پروازهای حجاج است.  پرواز حجاج از ۲۲ خرداد آغاز شده و تا امروز ادامه داشت.

منبع: باشگاه خبرنگاران