به گزارش «نود اقتصادی»، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات اظهار داشت: عدم ارسال کالا به سوریه از طریق زمینی به سبب نداشتن مرز خاکی از موضوعات مهمی است که به ناچار مجبور به صادرات از کشور همسایه همچون عراق هستیم که این مجوز را از دولت عراق نداریم و به همین خاطر امروز کالاهای صادراتی از طریق دریا طی مدت زمان خوشبینانه ۳۰ تا ۳۵ روز صادر می شود.

وی بیان کرد: در شرایط کنونی بازار سوریه را باید اولویت بندی کنیم که در کدام بخش ها سریع می توان به جایگاه رسید که یکی از این یخش ها خدمات فنی و مهندسی است که بسترهای لازم در داخل است، اما حضور بخش خدمات فنی و مهندسی برای شرکت در مناقصه نیازمند ضمانت نامه های صندوق صادراتی و بانک است که باید در اسرع وقت این ضمانت نامه ها در اختیار صادرکننده قرار بگیرد.