اخبار شرکتها-به گزارش روابط عمومی بیمه ملت، برابر ماده ۳۴ اساسنامه و نیز قانون تجارت تا زمان برگزاری مجمع جدید و انتخاب اعضا هیات مدیره جدید، کما فی سابق مسئولیت اداره شرکت به عهده اعضا هیات مدیره قبلی خواهد بود. 

 لازم به توضیح است که مطابق با قانون هیات مدیره با برگزاری جلسه در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ در محل شرکت بیمه ملت، ضمن تاکید بر برگزاری مجمع با رعایت کامل قوانین و مقررات به منظور جلو‌گیری از اختلال در روند اجرایی شرکت اداره امور شرکت را عهده‌دار شدند.