به گزارش «نود اقتصادی»، مجتبی رضاخواه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: وصول مالیات در کشور دچار مشکل اساسی بوده و قرار است دولت با اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی بخشی از این مشکلات را حل کند.

وی بیان کرد: درآمدهای اصلی کشور در طول سالیان زیاد حاصل فروش نفت بوده است. بنابراین وقتی فروش نفت دچار مشکل می‌شود، درآمدهای کشور نیز با چالش مواجه خواهد بود.

رضاخواه افزود: اگر به قوانین حکومتی کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت مانند آمریکا و روسیه رجوع کنید متوجه خواهید شد که با اینکه تولیدات خوبی در حوزه نفت دارند، اما مالیات درآمد اصلی این دولت‌هاست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اکنون آمریکا روزانه بیش از ۱۰ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند، در حالی که تولید ایران فقط حدود سه میلیون بشکه نفت در روز است. در کشور ما مالیات قشر کم درآمد راحت وصول می‌شود، اما افرادی که درآمدهای کلان دارند به درستی مالیات نمی‌دهند و قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی قرار است بخشی از این مشکل را حل کند.