به گزارش «نود اقتصادی»، بریکس نام گروهی به رهبری قدرت‌های اقتصادی نوظهور است که از به هم پیوستن حروف اول نام انگلیسی کشورهای عضو یعنی برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی تشکیل شده‌ است.

ایران در سال ۲۰۱۹ حدود ۱۷ میلیارد دلار از کشورهای یاد شده واردات داشته و بیش از ۱۸ میلیارد دلار کالا به کشورهای عضو بریکس کالا صادر کرده است‌. 

این ارقام با کاهش قابل توجهی در سال ۲۰۲۰ به ترتیب ۱۳ میلیارد دلار واردات و کمی بیش از ۱۱ میلیارد دلار صادرات بوده است.

سهم صادرات و واردات ایران در کل واردات و صادرات کشورهای عضو بریکس در نمودارهای بالا نشان داده شده است.

سهم واردات ایران از کل صادرات کشورهای یاد شده در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به ترتیب۴۷ و ۳۸ صدم درصد بوده است. همچنین، سهم صادرات ایران از کل واردات آنها در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به ترتیب۶۲ و ۳۸ صدم درصد بوده است.