به گزارش «نود اقتصادی»، اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: سقف‌گذاری برای بازار اجاره بدون اینکه جوانب کار دیده شود، قطعا اثری در پی نخواهد داشت، زیرا با بگیر و ببند و با توسل به زور بازار را نمی‌توان کنترل کرد، در طرحی که در مجلس برای کنترل بازار اجاره بها نیز وجود دارد، در مورد سقف‌گذاری نیز جوانب کار دیده شده است، بر این اساس مالکان باید تشویق شوند برای عرضه واحد در بازار، زیرا با تهدید کاری از پیش نخواهد رفت.

وی بیان کرد: در این طرح برای مالکانی که سقف اجاره را رعایت می‌کنند، تشویق‌هایی در نظر گرفته شده تا این اشخاص ترغیب شوند، واحد خود را اجاره دهند، در مقابل کسانیکه سقف را رعایت نکنند، از دریافت این تشویق‌ها محروم می‌شوند، همچنین سقف اجاره‌بها در هر سال به نسبت تورم عمومی که بانک مرکزی اعلام می‌کنند، محاسبه خواهد شد، تا مالکان نیز از این بابت متضرر نشوند، بنابراین، باید با تشویق مالکان آن‌ها را به سمت عرضه واحد در بازار سوق دهد و هرگونه اقدام تنبیهی در این باره جواب نخواهد داد.