به گزارش «نود اقتصادی» براساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا منتشر کرده، مردم ایران سه عامل اصلی ۱- بالا بودن هزینه‌های آغاز زندگی، ۲- بیکاری و عدم اشتغال پایدار و ۳- پیدا نکردن گزینه مناسب و نبود نهادهای واسطه‌گر را سه عامل اول در افزایش سن ازدواج ذکر کرده‌اند.

همچنین پژوهش‌های دستگاه‌های مختلف دولتی و حاکمیتی در این خصوص دلایل را در سه دسته اقتصادی، اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی دسته‌بندی کرده‌اند.