به گزارش «نود اقتصادی» براساس صورت مالی شرکت تولیدی-خدماتی تجارت ستاره ایران که از زیرمجموعه‌های گروه ایرانخودرو است، این شرکت طی سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۵ دستگاه خودرو بنز E۲۰۰  به قیمت حدود ۴۳/۵ میلیارد تومان به فروش رسانده است.

به عبارتی این شرکت هر دستگاه بنز E۲۰۰  را چیزی در حدود  ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان به فروش رسانده است. همچنین شرکت مذکور در سال ۱۳۹۹ نیز ۱۳ دستگاه  بنز E۲۰۰  به فروش رسانده است.

قابل ذکر است شرکت تجارت ستاره ایران از زیرمجموعه‌های گروه ایرانخودرو نماینده انحصاری واردات خودروهای شرکت مرسدس بنز آلمان است.