به گزارش «نود اقتصادی»، مرغداران معترض اظهار داشتند: وزیر جهاد کشاورزی به ما گفت تا پایان خرداد با ارز ترجیحی نهاده دریافت خواهید کرد. ما با وعده وزیر جوجه‌ریزی کردیم و حالا نهاده و دان مرغ نداریم. شرکت‌های پشتیبانی نهاده دولتی را با قیمت آزاد در بازار می‌فروشند. اگر دولت دان مرغ را تامین نکند جوجه هایمان را معدوم خواهیم کرد!

 

گفتنی است، اگرچه «نود اقتصادی» مدافع اقدام دولت سیزدهم در اصلاح ارز ترجیحی است،‌ اما بعنوان یک رسانه مستقل، پوشش مطالبات و دغدغه‌های تولیدکنندگان را در شرایط کنونی وظیفه خود می‌داند.