به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای ارائه شده از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ مجموع سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در مناطق آزاد ایران ۱ میلیارد و ۸۶۹ میلیون دلار بوده است.

این درحالی است که طی مدت مذکور در کل کشور ۱۷/۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده است. به عبارتی سهم مناطق آزاد از سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ حدود ۱۰/۷ درصد بوده است.

همچنین طی ۸ساله دولت روحانی مجموع سرمایه‌گذاری داخلی جذب شده در این مناطق نیز ۶۱/۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

قابل ذکر است شاید این مقدار برای هفت منطقه آزاد قابل‌قبول به نظر برسد اما کارشناسان معتقدند از آنجایی که فلسفه شکل‌گیری مناطق آزاد و ارائه دهها مشوق برای این مناطق، جهت جذب قابل‌توجه سرمایه‌گذاری خارجی بوده اما عملکرد فعلی قابل دفاع نیست.