به گزارش «نود اقتصادی» بررسی آمارهای وزارت صمت نشان می‎‌دهد در سال ۱۴۰۰ درمجموع ۲۲ هزار و ۳۵۲ دستگاه تراکتور کشاورزی و باغی در کشور تولید شده که نسبت به تولید ۲۱ هزار و ۷۳۵ دستگاه تراکتور در سال ۱۳۹۹، رشد ۲/۸ درصدی داشته است. 

اما براساس آمارهای وزارت جهادکشاورزی نیز مجموع تراکتورهای فعال در دست کشاورزان و باغداران و ... در کشور تا پایان سال ۱۴۰۰ به ۵۷۶ هزار  و ۳۹۱ دستگاه رسیده است. 

با در نظر گرفتن این نکته که از ۴ میلیون بهره‌بردار بخش کشاورزی کشور تعداد ۳ میلیون و ۳۵۹ هزار نفر زمین‌دار (زمین کشاورزی) هستند، به ازای هر ۵/۸ کشاورز زمین‌دار تنها یک دستگاه تراکتور در ایران وجود دارد.