به گزارش «نود اقتصادی»، بازار امروز شاهد افزایش قیمت ها نسبت به روز گذشته است.

 

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۳۸ (یک هزار و هشتصد و سی و هشت) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۸۳۸

-۵.۰۰

-۰.۲۸

09:00

۱,۸۴۳

-۲۱.۰۰

-۱.۱۴

روز قبل

۱,۸۶۴

-۱۸.۸۰

-۱.۰۱

۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۵۵ درصدی، از ۱,۳۲۰,۱۰۰ (یک میلیون و سیصد و بیست هزار و یکصد ) تومان به ۱,۳۲۷,۵۰۰ (یک میلیون و سیصد و بیست و هفت هزار و پانصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۳۲۷,۵۰۰

۷,۴۰۰

۰.۵۵

11:24

۱,۳۲۰,۱۰۰

۹,۱۰۰

۰.۶۸

روز قبل

۱,۳۱۱,۰۰۰

۴۰۰

۰.۰۳

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۳۵۰۰۰ تومان افزایش، ۵,۷۵۱,۰۰۰ (پنج میلیون و هفتصد و پنجاه و یک هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۹,۵۸۰ (بیست و نه هزار و پانصد و هشتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۴۵ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۵,۵۸۸ (بیست و پنج هزار و پانصد و هشتاد و هشت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۵,۵۸۸

۹.۰۰

۰.۰۳

11:23

۲۵,۵۷۹

۱۲

۰.۰۴

روز قبل

۲۵,۵۶۷

۳۶

۰.۱۴

۲ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۱,۲۰۰ (سی و یک هزار و دویست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۴۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۱,۲۰۰

۴۵۳

۱.۴۵

11:20

۳۰,۷۴۷

۶۴۶

۲.۱

روز قبل

۳۰,۱۰۱

۱۵۹

۰.۵۲

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش ۱.۲۱ درصدی، از ۳۵,۹۸۵ (سی و پنج هزار و نهصد و هشتاد و پنج ) تومان به ۳۶,۴۲۷ (سی و شش هزار و چهارصد و بیست و هفت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۶,۴۲۷

۴۴۲

۱.۲۱

11:20

۳۵,۹۸۵

۷۷۹

۲.۱۶

روز قبل

۳۵,۲۰۶

۱۹۶

۰.۵۵

۲ روز پیش

 

قیمت دلار کانادا امروز

همچنین دلار کانادا با افزایش ۱.۴۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۲,۷۷۳ (بیست و دو هزار و هفتصد و هفتاد و سه ) تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 13,595,000 (سیزده میلیون و پانصد و نود و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.73 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۳,۵۹۵,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۰.۷۳

11:22

۱۳,۴۹۵,۰۰۰

۱۲۵,۰۰۰

۰.۹۲

روز قبل

۱۳,۳۷۰,۰۰۰

۲۵,۰۰۰

۰.۱۸

۲ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۷,۴۸۰,۰۰۰ (هفت میلیون و چهارصد و هشتاد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۷,۴۸۰,۰۰۰

۶۸,۰۰۰

۰.۹

11:25

۷,۴۱۲,۰۰۰

۲,۰۰۰

۰.۰۲

روز قبل

۷,۴۱۰,۰۰۰

۶۵,۰۰۰

۰.۸۷

۲ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با افزایش ۱.۹۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴,۴۹۵,۰۰۰ (چهار میلیون و چهارصد و نود و پنج هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۷۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و هفتصد هزار) تومان قیمت خورد.

منبع: دنیای اقتصاد