به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای گمرک ایران، در سال ۱۴۰۰ بیش از ۹۰۲ هزار تن هندوانه از کشورمان به کشورهای مختلف صادر شده که این میزان بالاترین رقم صادرات هندوانه در ۱۳ سال اخیر است.

همچینن گرچه داده‌های دقیق تاریخی از صادرات هندوانه وجود ندارد اما شواهد آماری نشان می‌دهد صادرات ۹۰۲ هزار تنی سال ۱۴۰۰، بالاترین میزان صادرات هندوانه ایران در طول تاریخ بوده است. 

قابل ذکر است رکوردزنی صادرات هندوانه طی سال گذشته درحالی رقم خورده که براساس آمارهای بلندمدت اقلیمی، سال ۱۴۰۰ یکی از کم‌بارش‌ترین سال‌های قرن ۱۴ هجری شمسی بوده است.