به گزارش «نود اقتصادی»، قیمت ها امروز در بازار طلا، سکه و ارز افزایش یافت.

 

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۷۶ (یک هزار و هشتصد و هفتاد و شش) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۸۷۶

-۷.۴۰

-۰.۴

09:00

۱,۸۸۳

-۵.۱۰

-۰.۲۸

۲ روز پیش

۱,۸۸۸

۱۳

۰.۶۶

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

 

قیمت طلا امروز بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۱۲۰۰ تومان افزایش، ۱,۳۱۱,۸۰۰ (یک میلیون و سیصد و یازده هزار و هشتصد ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۳۱۱,۸۰۰

۱,۲۰۰

۰.۰۹

11:24

۱,۳۱۰,۶۰۰

-۳,۰۰۰

-۰.۲۳

روز قبل

۱,۳۱۳,۶۰۰

۷,۴۰۰

۰.۵۶

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

 

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۱۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۶۸۸,۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد و هشتاد و هشت هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۸,۵۰۰ (بیست و هشت هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۹ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۱۵ درصدی، از ۲۵,۵۳۱ (بیست و پنج هزار و پانصد و سی و یک ) تومان به ۲۵,۵۷۱ (بیست و پنج هزار و پانصد و هفتاد و یک ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۵,۵۷۱

۴۰

۰.۱۵

11:23

۲۵,۵۳۱

-۴۸

-۰.۱۹

روز قبل

۲۵,۵۷۹

-۰.۰۱

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

 

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۰,۰۹۰ (سی هزار و نود ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۰,۰۹۰

۱۴۸

۰.۴۹

11:20

۲۹,۹۴۲

-۷۴

-۰.۲۵

روز قبل

۳۰,۰۱۶

۳۶۹

۱.۲۲

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

 

پوند امروز با افزایش ۰.۴۹ درصدی، از ۳۵,۰۱۰ (سی و پنج هزار و ده ) تومان به ۳۵,۱۸۳ (سی و پنج هزار و یکصد و هشتاد و سه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۵,۱۸۳

۱۷۳

۰.۴۹

11:20

۳۵,۰۱۰

-۸۶

-۰.۲۵

روز قبل

۳۵,۰۹۶

۴.۰۰

۰.۰۱

۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

 

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۶۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۷,۸۵۰ (هفت هزار و هشتصد و پنجاه ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۲,۰۸۱ (بیست و دو هزار و هشتاد و یک ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 13,395,000 (سیزده میلیون و سیصد و نود و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.37 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۳,۳۹۵,۰۰۰

۵۰,۰۰۰

۰.۳۷

11:22

۱۳,۳۴۵,۰۰۰

-۸۵,۰۰۰

-۰.۶۴

روز قبل

۱۳,۴۳۰,۰۰۰

۹۵,۰۰۰

۰.۷

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

 

نیم سکه، امروز به ۷,۴۱۰,۰۰۰ (هفت میلیون و چهارصد و ده هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۸۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۷,۴۱۰,۰۰۰

۶۵,۰۰۰

۰.۸۷

11:24

۷,۳۴۵,۰۰۰

-۴۵,۰۰۰

-۰.۶۲

روز قبل

۷,۳۹۰,۰۰۰

۹۵,۰۰۰

۱.۲۸

۲ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

 

همچنین ربع سکه با افزایش ۱.۱۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴,۴۰۲,۰۰۰ (چهار میلیون و چهارصد و دو هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۶۵۵,۰۰۰ (دو میلیون و ششصد و پنجاه و پنج هزار) تومان قیمت خورد.

منبع: دنیای اقتصاد