به گزارش «نود اقتصادی»، بازار امروز شاهد افزایش قیمت ها نسبت به دو روز گذشته است.

 

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۸۳ (یک هزار و هشتصد و هشتاد و سه) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۸۸۳

-۵.۱۰

-۰.۲۸

06:00

۱,۸۸۸

۱۳

۰.۶۶

روز قبل

۱,۸۷۶

۷.۶۰

۰.۴

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۵۸ درصدی، از ۱,۳۰۶,۲۰۰ (یک میلیون و سیصد و شش هزار و دویست) تومان به ۱,۳۱۳,۹۰۰ (یک میلیون و سیصد و سیزده هزار و نهصد) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۳۱۳,۹۰۰

۷,۷۰۰

۰.۵۸

11:23

۱,۳۰۶,۲۰۰

۹,۴۰۰

۰.۷۱

۲ روز پیش

۱,۲۹۶,۸۰۰

-۷۰۰

-۰.۰۶

۵ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۵ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۵,۶۸۷,۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد و هشتاد و هفت هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۸,۵۰۰ (بیست و هشت هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۱.۸۲ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۵,۵۹۴ (بیست و پنج هزار و پانصد و نود و چهار ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۰۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۵,۵۹۴

۱۳

۰.۰۵

11:23

۲۵,۵۸۱

-۱۰۴

-۰.۴۱

۲ روز پیش

۲۵,۶۸۵

۱۸۳

۰.۷۱

۵ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در صرافی ملی

یورو در صرافی ملی، امروز به ۲۸,۵۱۰ (بیست و هشت هزار و پانصد و ده ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۱۱ درصدی داشته است.

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۱.۰۱ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۷,۸۵۰ (هفت هزار و هشتصد و پنجاه ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 13,415,000 (سیزده میلیون و چهارصد و پانزده هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، افزایش 0.59 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۳,۴۱۵,۰۰۰

۸۰,۰۰۰

۰.۵۹

11:42

۱۳,۳۳۵,۰۰۰

۱۳۵,۰۰۰

۱.۰۱

۲ روز پیش

۱۳,۲۰۰,۰۰۰

۱۵,۰۰۰

۰.۱۱

۵ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۷,۳۹۰,۰۰۰ (هفت میلیون و سیصد و نود هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۱.۲۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۷,۳۹۰,۰۰۰

۹۵,۰۰۰

۱.۲۸

11:24

۷,۲۹۵,۰۰۰

-۶۰,۰۰۰

-۰.۸۳

۲ روز پیش

۷,۳۵۵,۰۰۰

۵۰,۰۰۰

۰.۶۷

۵ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه امروز با افزایش ۱.۵۵ درصدی، از ۴,۳۰۲,۰۰۰ (چهار میلیون و سیصد و دو هزار) تومان به ۴,۳۷۰,۰۰۰ (چهار میلیون و سیصد و هفتاد هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۷۱۰,۰۰۰ (دو میلیون و هفتصد و ده هزار) تومان قیمت خورد.

منبع: دنیای اقتصاد