اصغر پابرجا، رئیس اتحادیه فروشندگان نان‌ سنگک در گفت‌وگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: برخلاف شایعات و آن چیزی که در رسانه‌ها گفته می‌شود با وجود تعدیل قیمت آرد صنف و صنعت توسط دولت، قیمت نان مورد نیاز مردم به هیچ وجه تغییر نکرده و گران نخواهد شد.

وی بیان کرد: دولت قیمت آرد نانوایی‌ها را تغییر نداده و نخواهد داد. اگر قرار باشد دولت طرح هدفمندی یارانه آرد نانوایی‌ها را اجرا کند یارانه را بطور مستقیم به نانوایی‌ها می‌دهد تا نان سنتی مثل سنگک، بربری و... که مردم مصرف می‌کنند به هیچ وجه با افزایش قیمت همراه نباشد.

اصغر پابرجا گفت: طرح تعدیل و اصلاح قیمت آرد برای بخش‌های دیگر صنف و صنعت بجز نانوایی‌ها اجرا شده است تا از انحراف شدید آرد که گفته می‌شود در این بخش‌ها وجود دارد جلوگیری شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان نان‌ سنگک گفت: کارگروه آرد و نان کشور نیز تصمیم دارد با اجرای یک طرح قوی و توزیع درست باعث ۳٠ درصد صرفه‌جویی در مصرف آرد کشور شود. در نتیجه اجرای این طرح قیمت آرد نیز کاهش پیدا می‌کند.