به گزارش «نود اقتصادی» براساس لیستی که بانک کشاورزی از دریافت‌کنندگان تسهیلات از این بانک منتشر کرده، تا پایان سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۶ گروه شرکت‌ها ۳۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات از این بانک دریافت کرده‌اند که گروه مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران با ۱۷ هزار و ۴۱۴ میلیارد تومان در رتبه اول، شرکت دولتی پشتیبانی امور دام کشور با ۵ هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان دوم، گروه خدمات حمایتی کشاورزی با ۳ هزار و ۳۰۳ میلیارد تومان سوم و گروه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با ۲ هزار و ۱۵۸ میلیارد تومان چهارم است. 

درمجموع مانده تسهیلات دریافتی چهار شرکت دولتی مذکور بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان است که این مقدار معادل ۷۲ درصد از کل تسهیلات کلان بانک کشاورزی تا پایان سال ۱۴۰۰ بوده است.