به گزارش «نود اقتصادی» براساس لیست افشا شده از سوی بانک سامان، تا پایان سال ۱۴۰۰ رقم مانده تسهیلات ۷۱ گروه شرکت‌ها، حدود ۳۹ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان بوده است.

از این رقم، ۱۳ هزارو ۶۳۵ میلیارد تومان (نزدیک به ۳۵ درصد) آن مربوط به تسهیلات دریافتی گروه مدیران‌خودرو است.

پس از مدیران‌خودرو، گروه اکتوورکو با ۱۴۸۸ میلیارد تومان دوم، گروه غلات بان با ۱۱۲۳ میلیارد تومان سوم، گروه مجتمع صنعتی ماموت با ۱۰۴۸ میلیارد تومان چهارم، گروه کوبل دارو با ۱۰۴۶ میلیارد تومان پنجم، گروه گروه صنعتی گلرنگ با ۹۳۵ میلیارد تومان ششم و گروه‌های تابعه بانک سامان با ۸۴۶ میلیارد تومان در رتبه هفتم قرار دارند.