به گزارش «نود اقتصادی» با وجود زیان انباشته ۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی شرکت هواپیمایی هما در سال ۹۹ بررسی‌های «نود اقتصادی» نشان می‌دهد که هر یک از کارکنان این شرکت هواپیمایی دولتی، به طور متوسط، ماهیانه ۱۰میلیون تومان حقوق دریافت کرده‌اند.

تعداد کارکنان این شرکت هواپیمایی دولتی تا پایان سال مورد بررسی ۹۳۳۰ نفر بوده که کارکنان رسمی آن ۱۶۴۶ نفر، کارکنان قراردادی آن ۶۱۷۴ نفر و کارکنان شرکت‌های خدماتی آن هم ۱۵۱۰ نفر بوده است.

جالب است بدانید کل دریافتی حقوق ومزایای ۱۵۱۰ نفر نیروهای خدماتی این شرکت در سال ۹۹ حدود ۱۸ میلیارد تومان بوده و مابقی دریافتی رقم یک هزار میلیارد تومانی هم برای ۷۸۲۰ نفر از کارکنان قراردادی و رسمی بوده است.

فراموش نکنیم که زیان انباشته هواپیمایی جمهوری اسلامی در پایان سال ۹۹ با رشدی بیش از سه هزار میلیارد تومانی نسبت به سال ۹۸ به بیش از ۲۴ برابر سرمایه ثبتی آن رسیده و این شرکت مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است.

شرکت هواپیمایی هما تا پایان سال ۹۹ دارای ۵۵ فروند هواپیما بوده که دستکم ۲۸ فروند آن هم زمین گیربوده است.

گفته می‌شود عامل اصلی زمینگیر شدن این هواپیماها ناشی از کمبود شدید نقدینگی و عدم امکان تامین قطعات و اورهال هواپیماها است.

با این حساب به نظر می‌رسد که به ازای هر فروند هواپیما در این شرکت دولتی ۳۴۵ نفر مشغول به کار هستند که در نوع خود یک رکورد محسوب می‌شود.

یک نکته جالب دیگر اینکه در این خشکسالی مالی هما، مبلغ ۸۹۱ میلیارد ریال از وجوه این شرکت هواپیمایی نزد آژانس‌های طرف معامله، اشخاص حقیقی، پرسنل و تنخواه داران بوده که به دلیل ضعف کنترل‌های داخلی و عدم دریافت تضامین کافی به حساب‌های ایران ایر واریز نشده است.