به گزارش «نود اقتصادی» براساس پیمایش ملی که وزارت بهداشت در سال‌های گذشته انجام داده، ۱/۴ میلیون از کارگران کشور مصرف‌کننده هر روزه سیگار بوده‌اند.

 

حدود ۱۷ درصد از کارگران در روز دو وعده میوه مصرف کرده و مابقی وضعیت چندان جالبی در مصرف میوه نداشته‌اند. طبق این آمار ۵/۸ میلیون نفر از کارگران ایرانی معادل ۴۲ درصد پایین‌ترین تحرک جسمانی را داشته‌اند. 

گزارش وزارت بهداشت نشان می‌دهد ۳/۶ میلیون کارگر ایرانی معادل ۲۶ درصد از آنان فشارخون داشته‌اند، حدود ۱/۵ میلیون کارگر معادل ۱۱ درصد دچار مرض قند (دیابت)، حدود ۳/۱ میلیون نفر معادل ۲۳ درصد دارای کلسترول بالا و ۴۸ درصد از کارگران نیز ابزار کار مناسب نداشته‌ و سلامتی آنان در خطر بوده است.