به گزارش «نود اقتصادی» بررسی آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۰ تا بهار ۱۴۰۰ قیمت زمین در مناطق شهری کشور با رشد ۲۳/۲ برابری از متری ۵۰۴ هزار تومان به متری حدود ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است.

در استان تهران نیز طی این مدت قیمت هر مترمربع زمین مسکونی با رشد ۲۷/۵ برابری از متری ۱ میلیون و ۴۳۶ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به ۳۹ میلیون و ۵۰۶ هزار تومان در بهار ۱۴۰۰ رسیده است.