به گزارش «نود اقتصادی» طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۱ماهه سال ۱۴۰۰ میزان صادرات فرش و صنایع دستی ایران از ۶۲۲ میلیون دلار در سال ۱۳۹۰ با کاهش ۷۱ درصدی به ۱۷۸ میلیون دلار در ۱۱ ماهه سال گذشته رسیده است.