به گزارش «نود اقتصادی» براساس صورت مالی حسابرسی شده صندوق بیمه کشاورزی، زیان انباشته این صندوق دولتی در پایان سال ۱۳۹۹ به ۱۷۲۱ میلیارد تومان رسیده است.

قابل ذکر است هدف از تاسیس این صندوق، انجام بیمه انواع محصولات کشاورزی، دام، طیور، زنبورعسل، کرم ابریشم و آبزیان پرورشی در مقابل خسارت‌های ناشی از سوانح و حوادث طبیعی است.