«نود اقتصادی»، از ۴۳ میلیارد و ۵۱۷ میلیون دلار صادرات غیرنفتی ایران در ۱۱ماهه امسال حدود ۸۰ درصد آن مربوط به پتروشیمی و میعانات گازی، معدن و صنایع معدنی است.