به گزارش «نود اقتصادی»، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: عیدی بازنشستگان صندوق کشوری از عصر امروز پرداخت می شود.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به زمان واریز عیدی بازنشستگان تحت پوشش این صندوق افزود: از عصر امروز عیدی یک میلیون و ۶۰۰ هزار بازنشسته کشوری واریز خواهد شد.

گفتنی است؛ براساس تصویب هیأت وزیران میزان پایه عیدی یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است که علاوه بر این مبلغ بابت همسر مبلغ ثابت ۴۰۰ هزار تومان و بابت هر فرزند تحت تکفل مبلغ ثابت ۱۵۰ هزار تومان به عیدی اضافه می‌شود.

منبع: مهر