به گزارش «نود اقتصادی»‌، دستان خالی احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در معرفی گزینه مناسب برای نشستن بر کرسی ریاست کلی بیمه مرکزی، باعث شد تا نهاد ناظر و سیاستگذار صنعت بیمه در ۳۰ روز اخیر، همچنان بدون سکاندار اصلی به فعالیت خود ادامه دهد.

غلامرضا سلیمانی رئیس کل سابق بیمه مرکزی به دلیل آنچه که اختلاف نظر با وزیر اقتصاد عنوان می‌شد، سرانجام در ۱۹ دیماه سالجاری از سمت خود کناره گرفت.

گفتنی است انتصاب افراد دیگر چون معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد، مدیرعامل شرکت بیمه ایران، مدیرکل بانک و بیمه وزارت اقتصاد و حتی رئیس هیات عامل صندوق حوادث طبیعی ساختمان، نشان داد که خاندوزی اراده تغییر رئیس کل را از مدتها قبل داشته اما فرد مناسبی را برای این سمت نیافته و دستان او از گزینه مناسب خالی است.

ناگفته پیداست که تاخیر مکرر در معرفی رئیس کل بیمه مرکزی، به  صنعتی که در سال گذشته ۸۲ هزار میلیارد تومان حق بیمه تولیدی داشته و امسال بنا دارد از مرز  ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کند، لطمه جدی خواهد زد.